Monthly Archives: October 2014

Ännu en analys

Så många analyser. Så många försök till förklaringar. Förklaringar till att SD fick 13% av rösterna till Sveriges Riksdag.

Jag har ännu inte hört någon förklara valutgången med att SD fått för lite utrymme i valrörelsen. Men det är just där skon klämmer.

Så länge alla partier och alla massmedier berör SD endast med utgångspunkt från deras syn på asylinvandringen så behöver inte deras potentiella väljare ta ställning till så mycket mer av deras politik. De märker t ex inte att rädslan för olikheter slår även mot människor med sämre förutsättningar att klara sig själva beroende på någon form av rörelsehandikapp eller funktionsuppsättning.

Svaret på hur SD med sin syn på olikheter och samhällets svaga kan få 13 % av folkets röster ligger inte i hur vi tagit debatten eller bevakningen av asylinvandring. Utan hur vi INTE debatterat allt det andra.

När jag lägger min röst till riksdagen lägger jag den på det parti som jag tror har bäst förutsättningar att driva en politik som skulle gagna Sverige om det partiet fick egen majoritet. D v s hur skulle detta parti sköta vårt land om de hade all makt i sin hand? Med det synsättet hamnar min röst troligen inte på partier som drivs mer av ideologiskt enfrågeengagemang än en tillväxtskapande helhetssyn.

Och aldrig på Sverigedemokraterna.

Jag delar inte deras syn på Sveriges möjlighet att ta ansvar i världen. Och jag tror inte på deras förmåga att ta ansvar för Sverige.

Se till att de får försvara hela sitt politiska program i nästa valrörelse.

Advertisements