Dock ej om inte

Som jag skrivit förr är jag nöjd med min relation med Försäkringskassan. Men ibland funderar jag på varför en del till synes irrelevanta regler finns, t ex kring uttag av föräldradagar:

  • 10 dagarsdagarna

          Måste tas ut senast inom 60 dagar

  • Föräldrapenning 480 dagar

          Varav 390 dagar grundade på inkomst (sjukpenningnivå)

          Varav 90 dagar “lägstanivå” á 180:-

  • De första 180 dagarna man tar ut måste vara sjukpenningnivådagar, därefter kan man börja ta ut dagar på lägstanivå.
  • Hälften av dagarna tilldelas respektive förälder men kan överlåtas, dock är 60 dagar reserverade och kan inte överlåtas.
  • Dubbeldagar = båda föräldrar tar ut ersättning samtidigt.

          Dock max 60 dagar d v s 30 dagar samtidigt

  • Jämställdhetsbonus. När den förälder som tagit ut minst antal dagar kommer över 60 dagar utbetalas 50:-/dag

          Gäller dock inte dubbeldagar

          Gäller inte dagar på lägstanivå

 

Tänk om vi skulle höja till sjukpenningnivå på samtliga 480 dagar och istället skippa några av reglerna. Sammantaget skulle det säkerligen inte bli någon merkostnad för staten. Då skulle det kunna se ut såhär:

  • 10 dagarsdagarna

          Måste tas ut senast inom 60 dagar

  • Föräldrapenning 480 dagar
  • Hälften av dagarna tilldelas respektive förälder men kan överlåtas, dock är 60 dagar reserverade och kan inte överlåtas.
  • Dubbeldagar = båda föräldrar tar ut ersättning samtidigt.

 

Jag skulle t o m kunna sträcka mig till långt mer rationella och radikala regler som t ex att föräldrapenning utbetalas i 1500 dagar. Oavsett antal barn. Punkt. Det skulle motsvara drygt 4 år om du tar ut dem helt och hållet. Eller 6 år om du lyckas sprida dem lite. 8 år om du klarar dig med att ta ut hälften. Du börjar nalla på dagarna vid första barnet och får sen planera hur du vill de ska räcka om du skaffar flera barn. Enkelt. Lämna planeringen till föräldrarna.

Ja ja nu blev jag radikal igen. Men tanken. Tanken!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s