Fritiden. Fri eller ofri.

#blogg100

-Vad gör du på fritiden?

En vanlig fråga. Underförstått att tiden då du inte befinner dig på ett avlönat arbete är fri tid.

-Hämtar barnen från dagis, skjutsar de äldre barnen till sina träningar, lagar mat, städar, diskar, hjälper mina gamla föräldrar, sköter ekonomis i samfälligheten och löptränar tre gånger i veckan.

Så vilken är den fria tiden?

Den fria tiden som vi lägger in i uttrycket fritid är tiden vi kan välja själva. D v s den efter att vi kommit hem från jobbet. Men är mat, städ, ta hand om barn en fri sysselsättning? Ja inte mer fri än möjligheten att jobba. Även jobbet är ett fritt val. Så i den bemärkelsen är dygnets alla 24 timmar den fria tid vi har att göra vad vi vill av. Men de flesta av oss väljer att lägga en stor del av den vakna tiden på ett avlönat arbete och kallar den därefter inte för fri.

Fredrik Lindström noterade i sin bok “Värsta språket” att uttrycket fritid inte finns i särskilt många språk. I många kulturer gör man ingen skillnad mellan den dagliga inkomstgrundande sysselsättningen och övrig tid. Det tror jag inte vi gjorde i Sverige för 100 år sedan heller. Om man driver ett jordbruk, en restaurang, en cykelverkstad e d så kanske familjen inkluderas i verksamheten. Man umgås och lever sitt liv inom ramen för familjens verksamhet och inkomstkälla. Man gör ingen skiljelinje mellan jobbet i den egna verksamheten och tiden tillsammans med sin familj. Man gör ingen skillnad mellan tiden i sin verksamhet och något som skulle vara ett större fritidsintresse eftersom man sysslar med det man helst av allt vill. 

Jag tycker det är ett sunt synsätt. Och vi kan välja att antingen se 90% av vår vakna tid som icke-fri p g a alla våra måsten vid sidan av jobbet eller tvärtom, se hela dygnet som en fri tid. Där vi själva valt att tillbringa en viss tid på en arbetsplats som vi själva väljer att gå till därför att vi trots dålig lön och tråkiga arbetskamrater ändå tycker det är det viktigaste vi kan göra av en stor del av vårt dygn. Där vi själva väljer att ta hand om barn eller andra anhöriga, vi själva väljer att investera en del av vår tid i en kvällsförlagd verksamhet eller att träna tre timmar per kväll och sova framför tvn de resterande.

Välj synsätt. Gör dina val. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s